Kvalitetsstandard

I Nyborg kommune har vi fastsat en række generelle vejledende serviceniveauer på socialområdet. Disse kalder vi kvalitetsstandarder. Her kan du se, hvad du kan forvente og hvordan du søger om forskellige midler.