Nyborg Subsite Default Logo 150Px

Inspiration til dagens måltider

Nedenfor er idéer til dagens måltider tiltænkt Madhusets kunder, pårørende, hjemmeplejens personale samt personalet på plejecentre, således kosten til den enkelte kunde kan sammensættes bedst muligt.

Anbefalet kost til ældre.